Andrew Murray-Prys

Die Andrew Murray-prysfonds word beheer deur ‘n Ledevergadering en ‘n Uitvoerende Raad (sien die Grondreëls vir hulle funksies). 

Die administrasie word deur Christelike Lektuurfonds (CLF) behartig.

LEDEVERGADERING 2022
LEDEVERGADERING 2022
Frits Gaum (Groote Kerk) – Voorsitter
Bettina Wyngaard (Bisdom Valsbaai) – Ondervoorsitterr
Susan Jordaan (Lux Verbi)
Reggie Nel (Fakulteit Teologie, US)
Francois Viljoen (Fakulteit Teologie, NWU)
Johan Buitendag (Fakulteit Teologie en Religie, UP)
Rantoa Letsosa (Fakulteit Teologie en Religie, UV)
Eddie Orsmond (Christelike Lektuurfonds)
Danie Langner (FAK)
Frederick Marais (NG Kerk-Kuratorium, Stellenbosch)
Laurie Gaum (Sentrum vir Christelike Spiritualiteit)
Attie van Wijk (Murray-familiebond)
Nelus Niemandt (Hugenote Kollege)
Charmel Flemming (ATKV)
Vakant (NG Gemeente, Wellington)
Lenois Stander (Bybel-Media)
Vakant (VGKSA, Streeksinode Kaapland)
Dawie Crous (Stigting F&R Crous)
Trudie Retief (AOSIS Publishing)
Veronica Scholtz (LUCA – Penguin Random House)
Charmaine Stoffberg (Finansiële administrasie)
Eleanor Steenberg (Skakelpersoon)
UITVOERENDE RAAD (2022)
UITVOERENDE RAAD (2022)
Frits Gaum (Voorsitter)
Bettina Wyngaard (Ondervoorsitter)
Eddie Orsmond
Susan Jordaan
Francois Viljoen (Fakulteit Teologie, NWU)
Nelus Niemandt
Reggie Nel
Laurie Gaum
Charmaine Stoffberg (Adviserend)

Copyright © 2023 Andrew Murray-Prys