Andrew Murray-Prys

ANDREW MURRAY PRYSWENNER 2024

Daar is méér: Mymeringe oor die spiritualiteit van skoonheid, sin, siel en sterflikheid

Geskryf deur: Daniël J Louw

 

Die wenner is Daniël J Louw met, Daar is méér: Mymeringe oor die spiritualiteit van skoonheid, sin, siel en sterflikheid. Die boek word bestempel as ‘n “outobiografiese reisverhaal deur Amper Stamperland en Metaversum” en is uitgegee deur Naledi. Die beoordelaars meen die skrywer waag om moeilike terreine te verken, insluitend die konsep van God se teenwoordigheid in die kuberruimte (metaversum), God in lyding, die lewe na die dood, asook ‘n unieke en sagter Godsbeeld wat ontwikkel deur gesprekke met Ou-Testamentiese wysheid en selfs Egiptiese godsbeelde.

“Hierdie werk is uniek en magistraal in sy omvang. In ‘n tyd waar mense al hoe meer soek na sin en betekenis en dit soms op vreemde plekke kry, word hier ‘n ryk verstaan en heelwat moontlikhede om sin en betekenis te vind, aan die leser gebied. Dit impliseer egter nie dat alles net goed en reg moet loop nie, maar dat die mooie en skone ook in die chaos van die lewe raakgesien moet word. Die skrywer praat uit die hart, maar vertoef deurentyd op die snelweë en ook agterpaaie van die denke, die menslike brein. Die uitgebreide navorsing vir die boek is duidelik. Die resultaat is 699 bladsye pure bederf vir die leser.” 

Die beoordelaars is Nelus Niemandt, Maatje van der Westhuizen en Julian Jansen.

Die volgende skrywers het die Andrew Murray-prys in die kategorie Afrikaanse Christelike Boeke gewen:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
1980 Ferdinand Deist, Tussen angs en sekerheid, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
1982 Juliana Nothnagel: Ons eie Kleuterbybel, uitgegee deur NG Kerk-Uitgewers
1984 Hennie Rossouw, Die sin van die lewe, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
1986 IL de Villiers, Depressie: die siekte van ons tyd, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
1988 Jasper Burden en Ferdinand Deist, Kom ons doen Bybelstudie, uitgegee deur Acacia
1990 Maretha Maartens, ’n Pot vol winter, uitgegee deur HAUM
1992 Julian Müller, Die erediens as fees, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
1994 Berta Smit, Juffrou Sophia vlug vorentoe, uitgegee deur Queillerie
1996 FA Venter, Die keer toe ek my naam vergeet het, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
1998 Gideon Joubert, Die groot gedagte, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
2000 Wil Vosloo, Fika van Rensburg e.a., Die Bybellennium, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
2002 TT Cloete, Psalmomdigting in Liedboek van die Kerk, uitgegee deur NG Kerk-Uitgewers
2004 Jan van der Watt (red), Die Bybel A–Z, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
2006 Allan Boesak, Vlug van Gods verbeelding, uitgegee deur Sun Press Media
2008 Jan A du Rand, Die A–Z van Openbaring, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
2010 Stephan Joubert, Jesus – ’n radikale sprong, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
2012 Frits Gaum, Fluit-fluit die kerk is uit?, uitgegee deur Bybel-Media
2014 Jan du Rand, Die Einde, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
2016 Barend Vos, Die ewigheid in my hart, en uitgegee deur Lux Verbi
2018 André Pretorius: Geloof alleen, uitgegee deur Naledi
2020 Nico Smith: In Mamelodi het ek my God ontmoet, uitgegee deur Lux Verbi
2022 Louis Jonker, Jan Botha, Ernst Conradie Die Bybel in fokus – Hoe om gelowig én denkend te lees, uitgegee deur Lux Verbi
2023 Martin Laubser - Publieke teologie as profetiese teologie?

Die volgende skrywers het die Andrew Murray-prys in die kategorie Afrikaanse Christelike Boeke gewen:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
2006 Adri-Louise van Renen vir die artikel ’n Kerstafel van hoop wat verskyn het in LIG van Desember 2005/Januarie 2006

Die volgende persoon het die Andrew Murray-prys in die kategorie Afrikaanse Teologiese Artikels gewen:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
2003 Dirkie Smit vir die artikel In diens van die tale Kanaäns? wat in 2002 in die NGTT gepubliseer is

Die volgende persone het die Andrew Murray-prys in die kategorie Afrikaanse Teologiese Boeke gewen:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
1981 JA Heyns, Dogmatiek, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
1983 AC Barnard, Die erediens, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
1985 JA Heyns, Teologiese etiek, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
1987 Wentzel van Huyssteen, Teologie as kritiese geloofsverantwoording, uitgegee deur RGN
1989 JA Heyns, Teologiese Etiek 2/1, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
1991 WD Jonker, Uit vrye guns alleen, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
1993 Coenie Burger, Die dinamika van ’n Christelike geloofsgemeenskap, uitgegee deur Lux Verbi
1995 Malan Nel, Gemeentebou, uitgegee deur Orion
1997 WD Jonker, Bevrydende waarheid, uitgegee deur Hugenote-Uitgewers
1999 CJA Vos, Die volheid daarvan, dele 1 en 2, uitgegee deur RGN
2001 Ben du Toit, God? Geloof in ’n postmoderne tyd, uitgegee deur CLF-Uitgewers
2003 Nico Koopman en Robert Vosloo, Die ligtheid van die lig, uitgegee deur Lux Verbi.BM
2007 Ernst Conradie, Waar op dees aarde vind ’n mens God?, uitgegee deur Lux Verbi.BM
2009 Francois Wessels, Wie was Jesus regtig?, uitgegee deur Lux Verbi.BM
2011 Dirk J Smit, Geloof en Openbare lewe, uitgegee deur Sun Media, ’n druknaam van African Sun Media
2013 Ernst Conradie, Lewend en kragtig?, uitgegee deur Bybel-Mediaa
2015 Vincent Brümmer, Vroom of regsinnig? Teologie in die NG Kerk, uitgegee deur Bybel-Media
2016 Coenie Burger en Andries Cilliers, Ontvang wat vir jou gegee is, uitgegee deur Bybelkor
2019 Amie (JH) van Wyk: Augustinus, uitgegee deur Sun Media
2021 Malcolm de Roubaix: Hoop, heling, harmonie, uitgegee deur Pengiun Random House

Die volgende persone en instansies het spesiale toekennings van die Andrew Murray-prysfonds ontvang:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
1995 Dr WJ van Zijl (uitgetrede Uitvoerende Voorsitter van NG Kerk-Uitgewers/Lux Verbi)l
1995 Mev Reneé Heyns (weduwee van prof JA Heyns wat die Andrew Murrayprys drie keer verower het)
1997 Prof PA Verhoef (vir sy bydrae oor baie jare tot die uitbou van die teologie in Suid-Afrika en veral as Bybelvertaler)
2000 Mnr Chris Johnsen (vir sy bydrae oor baie jare vir die bevordering van die Christelike boekebedryf in Suid-Afrika)
2002 Ds Solly Ozrovech (as die mees gelese hedendaagse Christelike skrywer in Afrikaans)
2004 Dr Frits Gaum (vir sy bydrae oor baie jare tot die bevordering van Afrikaanse Christelike publikasies)
2006 Ds Hans Linde (vir sy bydrae oor baie jare as die sekretaris van die Andrew Murray-Prysfonds)
2007 Christelike Lektuurfonds (erkenning aan die CLF se werk die afgelope 50 jaar deur die publikasie en verspreiding van Christelike lektuur in die tale van Suider-Afrika).
2009 Kerkbode (met die blad se 160ste verjaarsdag; Kerkbode is die oudste steeds bestaande Afrikaanse blad in die land)
2011 Emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu (vir sy bydrae, ook deur sy publikasies, tot versoening in Suid-Afrika)
2012 Ds Koos Oosthuysen (vir die vertaling van die Bybel in Xhosa)
2013 Mnr Neels Jackson (vir sy kundige en betroubare verslaggewing oor godsdiens- en kerksake)
2014 Me Adri-Louise van Renen-Fourie (vir haar uitsonderlike bydrae tot die Afrikaanse Christelike/kerklike joernalistiek)
2015 Ds Gerrit Kritzinger (vir sy bydrae om die Bybel te laat vertaal en versprei)
2015 Mnr Roucher du Toit (vir sy orrelspel in diens van die kerk en gemeenskap)
2016 Mnr Chris Lamprecht (die Andrew Murray-FAK-toekenning vir sy buitengewone bydrae tot die Christelike musiekskat – by name kerkmusiek)
2016 Dr Gerdrie van der Merwe (as kroniekskrywer van NG gemeentes en vir sy versameling van kerkhistoriese en teologiese boeke en ander Africana)
2017 Annalise Wiid (die Andrew Murray-FAK-toekenning vir haar bydrae tot die Afrikaanse Christelike musiekskat)
2017 Dr Pieter Fourie (‘n Andrew Murray-Desmond Tutu-toekenning vir sy bydrae tot die Christelike en kerklike media in Suid-Afrika)
2017 Ds Johan Smit (1943-2016) (postuum; een van die vrugbaarste en betroubaarste skrywers van geestelike lektuur in Afrikaans)
2017 Winnie Rust (1939-2016) (postuum; romansier in wie se romans en ander werk Andrew Murray se “het lieve Wellington” ‘n belangrike rol gespeel het)
2018 Andrew Murray-FAK-toekenning: H Pieter van der Westhuizen (vir sy bydrae tot die Afrikaanse musiekskat, by name koorwerk)
2018 Timo Crous (vir sy bydrae tot Bybelverspreiding deur die Gideons, sy rol as uitgewer van Christelike boeke, en sy betrokkenheid as lid sedert die stigting van die Andrew Murray-prysfonds)
2019 Andrew Murray-FAK-toekenning: Zorada Temmingh (vir haar bydrae tot die kerkmusiekskat, by name as orrelis)
2019 Spesiale Andrew Murray-toekenning: Dana Snyman (vir sy rubrieke en die skryf van Die klaagliedere van ds Tienie Benadé)
2019 Spesiale Andrew Murray-toekenning: Charl-Johan Lingenfelder (vir sy aandeel aan die fliek Kanarie, ook as musiekregisseur daarvan)
2020 Andrew Murray-FAK-toekenning: Gideon van der Watt (projekkoördineerder) en Jacques Louw (himnologiese redakteur) van Sing Praises all you People
2020 Spesiale Andrew Murray-toekenning: Bernard Combrink (projekkoördineerder, Afrikaanse Bybelvertaling 2020)
2020 CLF-Elise Tempelhoff-toekenning: Ernst Conradie (vir sy bydrae om deur sy publikasies die ekologiese krisis onder die kerk se aandag te bring)
2020 Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning: Piet Meiring (vir sy bydrae om eenheid, versoening en geregtigheid in kerk en samelewing te bevorder)
2021 Andrew Murray-FAK-toekenning: Jan de Wet (vir sy bydrae as sanger en liedjieskrywer tot die Christelike musiekskat)
2021 CLF-Elise Tempelhoff-toekenning: David Botha (vir sy bydrae om die ekologiese krisis op plaaslike vlak onder die aandag te bring)
2021 Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning: Nadoods aan Mary-Ann Plaatjies-Van Huffel en Danny Titus (vir hulle bydrae in hulle lewe om eenheid, versoening en geregtigheid te bevorder)
2022 Piet Smit (Andrew Murray-FAK-toekenning vir Christelike Musiek)
2022 Susan Rakoczy (CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring en -geregtigheid)
2022 Laurie Gaum (Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning vir Eenheid, Geregtigheid en Versoening)
2023 Marlene Le Roux (Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning vir Eenheid, Geregtigheid en Versoening)
2023 Prof Johan Buitendag (CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring en -geregtigheid)
2024 Betereinders (Jaap Durand-Denise Ackermann-toekenning vir Eenheid, Geregtigheid en Versoening)
2024 Lizelle de Bruin (CLF-Elise Tempelhoff-toekenning vir Omgewingsbewaring en -geregtigheid)

Copyright © 2023 Andrew Murray-Prys