Andrew Murray-Prys

ANDREW MURRAY-DESMOND TUTU PRYSWENNER 2024

Tributes to Albert Nolan: Reluctant Prophet
Onder redaksie van: Mike Deeb, Philippe Denis en Mark James

 

Tributes to Albert Nolan: Reluctant Prophet onder redaksie van Mike Deeb, Philippe Denis en Mark James en uitgegee deur University of Johannesburg Press, is die wenner. Die beoordelaars skryf dat hierdie indrukwekkende boek met 72 artikels deur verskillende skrywers, lig werp op die lewe, geloof en skryfwerk van Albert Nolan as pastor, priester, profeet en politieke aktivis.”

Die verskillende perspektiewe van die skrywers bied uiteindelik ‘n samehangende beeld van ‘n lewensreis vir ons tyd, en dui op die bevrydende boodskap van Christus om regverdig op te tree in die wêreld van vandag. Dit is die verbintenis van teologiese insig met konkrete kwessies van geregtigheid in die gemeenskap, met ‘n oproep tot aksie, wat hierdie boek en die lewe van Albert Nolan relevant vir elke konteks maak. Hierdie werk het die potensiaal om gesprekke te inisieer oor die beeld van God wat Christene het – nie net in Suid-Afrika nie, gegewe die wêreldwye ‘inwaartse’ beweging na vorms van nasionalisme.”

Die beoordelaars is Miranda Pillay, Nontando Hadebe en Fanie Snyman.

Die volgende persone het die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys in die kategorie Christelike en Teologiese Boeke gewen:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
2007 Wentzel van Huyssteen, Alone in the world?, published by Wm B Eerdmans Publishing Co
2008 John W de Gruchy, Being Human, published by SCM Press
2009 Vincent Brümmer, What are we doing when we pray?, published by Ashgate Publishing and Len Hanses (Editor), Christian in Public published by Sun Press
2010 2010: Paddy Kearney, Guardian of the Light, published by Continuum
2011 Piet J Naudé, Neither Calender not Clock – Perspectives on the Belhar Confesstion, published by Wm B Eerdmans Publishing Co
2012 John W de Gruchy, John Calvin – Christian Humanist and Evangelical Reformer, published by Lux Verbi.BM
2013 Michael Lapsley, Redeeming the Past, gepubliseer deur Struik Christian Media
2014 John W de Gruchy, Led into Mystery – Faith Seeking Answers in Life and Death, gepubliseer deur SCM Press
2015 Denise Ackermann Surprised by the Man on the Borrowed Donkey uitgegee deur Lux Verbi
2016 Elna Mouton, Len Hansen, Gertrude Kapuma, Thomas Togom (redakteurs), Living with dignity, uitgegee deur Sun Press
2017 Yolande Korkie, 558 Days/558 Dae, uitgegee deur CUM
2018 Louis Jonker: Defining all-Israel in Chronicles, uitgegee deur Mohr Siebeck
2019 Jaap Durand: In Awesome Wonder, uitgegee deur Bybelkor
2020 Rachel Sophia Baard: Sexism and Sin-talk, uitgegee deur Westminster John Knox Press
2021 Hykie Berg: Ultimate Survivor, uitgegee deur Lux Verbi
2022 Andries van Aarde Jesus, Paul and Matthew, uitgegee deur Cambridge Scholars Publishers
2023 Retief Muller: The Scots Afrikaners: Identity Politics and Intertwined Religious Cultures

Die volgende persoon het die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys in die kategorie Teologiese Artikels gewen:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
2007 Cornel du Toit vir die artikel Secular Spirituality versus Secular Dualism: Towards postsecular holism as model for a natural theology wat verskyn het in die Hervormde Teologiese Studies van 2006.

Die volgende persone het die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys in die kategorie Christelike Beeld-en-Klank-produksies gewen:

Wenner(s)
Jaar Wenner(s)
2007 Die massamediaprojek vir die televisiereeks Eight Weeks, Eight Values, One National Conversation wat van 16 Julie tot 10 September 2006 op SABC 2 uitgesaai is
2008 Frans Cronjé, Global Creative vir vollengte film Faith like Potatoes

Copyright © 2023 Andrew Murray-Prys