Andrew Murray-Prys

Die Uitvoerende Raad vra jaarliks in Oktober vir media-instansies om boeke/produkte van hoogstaande gehalte vir die pryse in te skryf (sien Grondreëls). 

Die Uitvoerende Raad mag besluit om boeke/produkte wat nie deur media-instansies vir die pryse ingeskryf is nie, vir inskrywing te oorweeg.

Enige persoon of instansie is welkom om boeke/produkte wat in terme van die Grondreëls vir die pryse oorweeg behoort te word, aan die Uitvoerende Raad voor te lê.

Adres vir voorleggings: 

Administrasie Andrew Murray-prysfonds, CLF, Oude Pont Straat 19, Wellington, 7654

Copyright © 2023 Andrew Murray-Prys