Andrew Murray-Prys

AM Logo

Die volgende persone het die Andrew Murray-prys in die kategorie Afrikaanse Teologiese Boeke gewen:
 • 1981: JA Heyns, Dogmatiek, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
 • 1983: AC Barnard, Die erediens, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
 • 1985: JA Heyns, Teologiese etiek, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
 • 1987: Wentzel van Huyssteen, Teologie as kritiese geloofsverantwoording, uitgegee deur RGN
 • 1989: JA Heyns, Teologiese Etiek 2/1, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
 • 1991: WD Jonker, Uit vrye guns alleen, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
 • 1993: Coenie Burger, Die dinamika van ’n Christelike geloofsgemeenskap, uitgegee deur Lux Verbi
 • 1995: Malan Nel, Gemeentebou, uitgegee deur Orion
 • 1997: WD Jonker, Bevrydende waarheid, uitgegee deur Hugenote-Uitgewers
 • 1999: CJA Vos, Die volheid daarvan, dele 1 en 2, uitgegee deur RGN
 • 2001: Ben du Toit, God? Geloof in ’n postmoderne tyd, uitgegee deur CLF-Uitgewers
 • 2003: Nico Koopman en Robert Vosloo, Die ligtheid van die lig, uitgegee deur Lux Verbi.BM
 • 2007: Ernst Conradie, Waar op dees aarde vind ’n mens God?, uitgegee deur Lux Verbi.BM
 • 2009: Francois Wessels, Wie was Jesus regtig?, uitgegee deur Lux Verbi.BM
 • 2011: Dirk J Smit, Geloof en Openbare lewe, uitgegee deur Sun Media, ’n druknaam van African Sun Media
 • 2013: Ernst Conradie, Lewend en kragtig?, uitgegee deur Bybel-Media
 • 2015: Vincent Brümmer, Vroom of regsinnig? Teologie in die NG Kerk, uitgegee deur Bybel-Media
 • 2016: Coenie Burger en Andries Cilliers, Ontvang wat vir jou gegee is, uitgegee deur Bybelkor
 • 2019: Amie (JH) van Wyk: Augustinus, uitgegee deur Sun Media
 • 2021: Malcolm de Roubaix: Hoop, heling, harmonie, uitgegee deur Pengiun Random House

Copyright © 2023 Andrew Murray-Prys