Spesiale Toekennings/Eerbewyse

AM Logo

Die Beheerraad/Ledevergadering/Uitvoerende Raad het by geleentheid spesiale toekennings aan bepaalde persone en instansies gemaak as erkenning vir hulle bydrae tot die bevordering van Christelike media.

Die volgende persone en instansies het spesiale toekennings van die Andrew Murray-prysfonds ontvang

 • 1995:  Dr WJ van Zijl (uitgetrede Uitvoerende Voorsitter van NG Kerk-Uitgewers/Lux Verbi)
 • 1995:  Mev Reneé Heyns (weduwee van prof JA Heyns wat die Andrew Murrayprys drie keer verower het)
 • 1997:  Prof PA Verhoef (vir sy bydrae oor baie jare tot die uitbou van die teologie in Suid-Afrika en veral as Bybelvertaler)
 • 2000:  Mnr Chris Johnsen (vir sy bydrae oor baie jare vir die bevordering van die Christelike boekebedryf in Suid-Afrika)
 • 2002:  Ds Solly Ozrovech (as die mees gelese hedendaagse Christelike skrywer in Afrikaans)
 • 2004:  Dr Frits Gaum (vir sy bydrae oor baie jare tot die bevordering van Afrikaanse Christelike publikasies)
 • 2006:  Ds Hans Linde (vir sy bydrae oor baie jare as die sekretaris van die Andrew Murray-Prysfonds).
 • 2007:  Christelike Lektuurfonds (erkenning aan die CLF se werk die afgelope 50 jaar deur die publikasie en verspreiding van Christelike lektuur in die tale van Suider-Afrika).
 • 2009:  Kerkbode (met die blad se 160ste verjaarsdag; Kerkbode is die oudste steeds bestaande Afrikaanse blad in die land)
 • 2011:  Emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu (vir sy bydrae, ook deur sy publikasies, tot versoening in Suid-Afrika)
 • 2012:  Ds Koos Oosthuysen (vir die vertaling van die Bybel in Xhosa)
 • 2013:  Mnr Neels Jackson (vir sy kundige en betroubare verslaggewing oor godsdiens- en kerksake)
 • 2014:  Me Adri-Louise van Renen-Fourie (vir haar uitsonderlike bydrae tot die Afrikaanse Christelike/kerklike joernalistiek)
 • 2015:  Ds Gerrit Kritzinger (vir sy bydrae om die Bybel te laat vertaal en versprei)
 • 2015:  Mnr Roucher du Toit (vir sy orrelspel in diens van die kerk en gemeenskap)
 • 2016: Mnr Chris Lamprecht (die Andrew Murray-FAK-toekenning vir sy buitengewone bydrae tot die Christelike musiekskat – by name kerkmusiek)
 • 2016: Dr Gerdrie van der Merwe (as kroniekskrywer van NG gemeentes en vir sy versameling van kerkhistoriese en teologiese boeke en ander Africana)
 • 2017: Annalise Wiid (die Andrew Murray-FAK-toekenning vir haar bydrae tot die Afrikaanse Christelike musiekskat)
 • 2017: Dr Pieter Fourie (‘n Andrew Murray-Desmond Tutu-toekenning vir sy bydrae tot die Christelike en kerklike media in Suid-Afrika)
 • 2017: Ds Johan Smit (1943-2016) (postuum; een van die vrugbaarste en betroubaarste skrywers van geestelike lektuur in Afrikaans)
 • 2017: Winnie Rust (1939-2016) (postuum; romansier in wie se romans en ander werk Andrew Murray se “het lieve Wellington” ‘n belangrike rol gespeel het)