Christelike en Teologiese Boeke

AM DTLogo

Die volgende persone het die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys in die kategorie Christelike en Teologiese Boeke gewen:

 • 2007: Wentzel van Huyssteen, Alone in the world?, published by Wm B Eerdmans Publishing Co
 • 2008: John W de Gruchy, Being Human, published by SCM Press
 • 2009: Vincent Brümmer, What are we doing when we pray?, published by Ashgate Publishing and Len Hanses (Editor), Christian in Public published by Sun Press
 • 2010: Paddy Kearney, Guardian of the Light, published by Continuum
 • 2011: Piet J Naudé, Neither Calender not Clock – Perspectives on the Belhar Confesstion, published by Wm B Eerdmans Publishing Co
 • 2012: John W de Gruchy, John Calvin – Christian Humanist and Evangelical Reformer, published by Lux Verbi.BM
 • 2013: Michael Lapsley, Redeeming the Past, gepubliseer deur Struik Christian Media
 • 2014: John W de Gruchy, Led into Mystery – Faith Seeking Answers in Life and Death, gepubliseer deur SCM Press
 • 2015: Denise Ackermann Surprised by the Man on the Borrowed Donkey uitgegee deur Lux Verbi
 • 2016: Elna Mouton, Len Hansen, Gertrude Kapuma, Thomas Togom (redakteurs), Living with dignity, uitgegee deur Sun Press
 • 2017: Yolande Korkie, 558 Days/558 Dae, uitgegee deur CUM
 • 2018: Louis Jonker: Defining all-Israel in Chronicles, uitgegee deur Mohr Siebeck
 • 2019: Jaap Durand: In Awesome Wonder, uitgegee deur Bybelkor
 • 2020: Rachel Sophia Baard: Sexism and Sin-talk, uitgegee deur Westminster John Knox Press
 • 2021: Hykie Berg: Ultimate Survivor, uitgegee deur Lux Verbi