Beheerliggame

Die Andrew Murray-prysfonds word beheer deur ‘n Ledevergadering en ‘n Uitvoerende Raad (sien die Grondreëls vir hulle funksies). Die administrasie word deur Bybel-Media behartig.

LEDEVERGADERING (2017)

 • Mnr Herman Bailey (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging – ATKV)
 • Prof Johan Buitendag (Teologiese Fakulteit, Universiteit Pretoria)
 • Mnr Timo Crous (Stigting F & R Crous)
 • Dr Frits Gaum (Groote Kerk) – Voorsitter
 • Ds Bennie Janse van Rensburg (NG gemeentes, Wellington)
 • Dr Danie Langner (Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings – FAK)
 • Me Susan Jordaan (Lux Verbi)
 • Prof Fanie Snyman (Teologiese Fakulteit, Universiteit Vrystaat)
 • Mnr Dawie Theron (FHBC)
 • Ds Willie van der Merwe (Hugenote Kollege – Ondervoorsitter)
 • Prof Hendrik Bosman (Teologiese Fakulteit, Universiteit Stellenbosch)
 • Prop Laurie Gaum (Sentrum vir Christelike Spiritualiteit)
 • Dr Frederick Marais (Kuratorium van die NG Kerk, Stellenbosch)
 • Me Charmaine Stoffberg (Christelike Lektuurfonds)
 • Ds Leon Venter (Bybel-Media)
 • Mev Marí Joubert (notule-sekretaris)

UITVOERENDE RAAD (2017)

 • Dr Frits Gaum (Voorsitter)
 • Ds Willie van der Merwe (Ondervoorsitter)
 • Mnr Herman Bailey
 • Prof Johan Buitendag
 • Dr Danie Langner
 • Prof Fanie Snyman
 • Me Charmaine Stoffberg
 • Prof Francois Viljoen