Beheerliggame

Die Andrew Murray-prysfonds word beheer deur ‘n Ledevergadering en ‘n Uitvoerende Raad (sien die Grondreëls vir hulle funksies). Die administrasie word deur Christelike Lektuurfonds (CLF) behartig.

LEDEVERGADERING (2021)

  Frits Gaum (Groote Kerk) – Voorsitter
  Bettina Wyngaard (Bisdom Valsbaai) – Ondervoorsitter
  Susan Jordaan (Lux Verbi)
  Francois Viljoen (Fakulteit Teologie, NWU)
  Johan Buitendag (Fakulteit Teologie en Religie, UP)
  Rantoa Letsosa (Fakulteit Teologie en Religie, UV)
  Reggie Nel (Fakulteit Teologie, US)
  Eddie Orsmond (Christelike Lektuurfonds)
  Frederick Marais (NGK-Kuratorium, Stellenbosch)
  Laurie Gaum (Sentrum vir Christelike Spiritualiteit)
  Attie van Wijk (Murray-familiebond)
  Llewellyn MacMaster (VGKSA Streeksinode, Kaapland)
  Dawie Crous (Stigting F&R Crous)
  Nelus Niemandt (Hugenote Kollege)
  Danie Langner (FAK)
  Lourens Bester (NG Gemeente Wellington)
  Herman Bailey (ATKV)
  Lenois Stander (Bybel-Media)

UITVOERENDE RAAD (2021)

  Frits Gaum (Voorsitter)
  Bettina Wyngaard (Ondervoorsitter)
  Johan Buitendag
  Danie Langner
  Laurie Gaum
  Eddie Orsmond
  Susan Jordaan
  Charmaine Stoffberg (adviserend – administrasie)