Afrikaanse Christelike Boeke

AM Logo

Die volgende skrywers het die Andrew Murray-prys in die kategorie Afrikaanse Christelike Boeke gewen:

 • 1980: Ferdinand Deist, Tussen angs en sekerheid, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
 • 1982: Juliana Nothnagel:  Ons eie Kleuterbybel, uitgegee deur NG Kerk-Uitgewers
 • 1984: Hennie Rossouw, Die sin van die lewe, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
 • 1986: IL de Villiers, Depressie: die siekte van ons tyd, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
 • 1988: Jasper Burden en Ferdinand Deist, Kom ons doen Bybelstudie, uitgegee deur Acacia
 • 1990: Maretha Maartens, ’n Pot vol winter, uitgegee deur HAUM
 • 1992: Julian Müller, Die erediens as fees, uitgegee deur NG Kerkboekhandel
 • 1994: Berta Smit, Juffrou Sophia vlug vorentoe, uitgegee deur Queillerie
 • 1996: FA Venter, Die keer toe ek my naam vergeet het, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
 • 1998: Gideon Joubert, Die groot gedagte, uitgegee deur Tafelberg-Uitgewers
 • 2000: Wil Vosloo, Fika van Rensburg e.a., Die Bybellennium, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
 • 2002: TT Cloete, Psalmomdigting in Liedboek van die Kerk, uitgegee deur NG Kerk-Uitgewers
 • 2004: Jan van der Watt (red), Die Bybel A–Z, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
 • 2006: Allan Boesak, Vlug van Gods verbeelding, uitgegee deur Sun Press Media
 • 2008: Jan A du Rand, Die A–Z van Openbaring, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
 • 2010: Stephan Joubert, Jesus – ’n radikale sprong, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
 • 2012: Frits Gaum, Fluit-fluit die kerk is uit?, uitgegee deur Bybel-Media
 • 2014: Jan du Rand, Die Einde, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy
 • 2016: Barend Vos, Die ewigheid in my hart, en uitgegee deur Lux Verbi
 • 2018: André Pretorius: Geloof alleen, uitgegee deur Naledi
 • 2020: Nico Smith: In Mamelodi het ek my God ontmoet, uitgegee deur Lux Verbi