Tuis

MEDIAVERKLARING

Die Andrew Murray-prysfonds maak graag bekend wie die wenners van die 2020-pryse en -toekennings is:

PRYSE

1) ANDREW MURRAYPRYS VIR CHRISTELIKE PUBLIKASIES IN AFRIKAANS

Wyle Nico Smith se boek, In Mamelodi het ek my God gevind (heruitgawe 2018 en uitgegee deur Lux Verbi) is die wenner van die Andrew Murrayprys 2020. Die beoordelaars skryf: “Smith se verhaal is uiters belangrik en relevant. Hierdie heruitgawe van sy boek het nodig geword omdat die kerk dalk nog nie voorheen gereed was om die verhaal te hoor nie. Smith se biografie is aangrypend eerlik en bedrieglik eenvoudig. Hy was professor in Teologie aan die Universiteit Stellenbosch en het uit sy pos bedank om predikant van Mamelodi te word en het sodoende die daad by die woord gevoeg en gedoen wat hy gepreek het: om apartheid en die onreg wat dit meegebring het, op grondvlak te bestry. Smith skryf sy verhaal op ‘n menslike manier waar niemand gedemoniseer word of ongeloofwaardig oorkom nie. Hy slaag daarin om sy verhaal te vertel sonder om dit te laat klink asof hy sy eie beuel blaas of homself bejammer. Uiteindelik is dit ‘n verhaal van hoop.”

Die beoordelaars was ds Rethie van Niekerk, dr Andries Cilliers en dr Rudi Buys. Die Andrew Murrayprys bedra R25 000.

2) ANDREW MURRAY-DESMOND TUTUPRYS VIR TEOLOGIESE PUBLIKASIES IN ‘N AMPTELIKE TAAL VAN SUID-AFRIKA

Rachel Sophia Baard se boek, Sexism and sin-talk: Feminist conversations on the human condition (uitgegee deur Westminster John Knox Press) is die wenner van die Andrew Murray-Desmond Tutuprys 2020. Die beoordelaars skryf: “Hierdie is ‘n asemrowende boek om te lees. Die eenvoud van die strukturering van die boek verskuil die teologiese diepte van die werk, terwyl die toewyding en passie vir die tema helder en sterk onder die oppervlakte pols. Die herbesoek van die doktrine van sonde vanuit ‘n feministiese perspektief (met spesiale verwysing na die werk en invloed van Rosemary Rudford Ruether) en om dan eerder daarna te verwys as “sin-talk”, is baie nodig en verfrissend. Oor die aktualiteit van die boek kan daar geen twyfel wees nie. Die grootskaalse geweld teen vroue wat die hedendaagse samelewing kenmerk, kan nie betwis word nie. Dat ook die tradisionele Christelike sondebeskouing sterk gekleur is deur die patriargale kultuur, word oortuigend aangetoon. Baard oefen aan die een kant skerp en omvattende kritiek uit teen die tradisionele sondebeskouing, maar toon aan die ander kant op ‘n nogal verrassende wyse die blywende relevansie van die Christelike sondebegrip vir ons tyd aan.”

Die beoordelaars was dr Jacob Meiring, prof Etienne de Villiers en ds Michelle Boonzaaier. Die Andrew Murray-Desmond Tutuprys bedra R25 000.

3) DESMOND TUTU-GERRIT BRAND PRYS VIR DEBUUTWERK

Cas Wepener en Anandie Greyling is die redakteurs van die wenboek van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys 2020: Ongekaart – ‘n Bronboek met roetemerkers vir oorgange (uitgegee deur Bybelkor). Die boek het in aanmerking vir die debuutprys gekom omdat dit sommige van die medewerkers se eerste publikasie is. Dit spreek ‘n uiters aktuele leemte binne die godsdienstige wêreld aan: ‘n wêreld op soek na merkers, rituele, om betekenis aan die lewe te gee. Baie van die oorgange en betekenisvolle momente in die lewe van die moderne mens is “ongekaart” op die kerklike atlas. Hierdie boek help gelowiges, veral geestelike leiers, om na te dink oor die drempels, die nuwe beginne en die afsluitings in hulle lewe. Die kort en boeiende bydraes van die medewerkers help mense verstaan dat oorgange nie vreesaanjaend hoef te wees nie.

Die beoordelaars was dr Juanita Greyvenstein, ds Louis van der Riet en dr Carike Noeth. Die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys bedra R10 000.

TOEKENNINGS

1) SPESIALE ANDREW MURRAY-TOEKENNING

Prof Bernard Combrink ontvang ‘n spesiale Andrew Murray-toekenning. Hy is die voorsitter van die interkerklike taakspan wat verantwoordelik is vir die Direkte Vertaling van die Bybel in Afrikaans wat later vanjaar verskyn. 2020 is die “Jaar van die Bybel” en dit is dus baie gepas dat die nuwe vertaling hierdie jaar by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika verskyn. Prof Combrink het ‘n reuse-aandeel gehad in die jarelange hervertalingsproses en het in sy lang loopbaan ‘n groot bydrae gelewer tot die Nuwe-Testamentiese wetenskap. Hierdie toekenning bedra R10 000.

2) ANDREW MURRAY-FAK-TOEKENNING VIR CHRISTELIKE MUSIEK

Gideon van der Watt en Jacques Louw ontvang gesamentlik die Andrew Murray-FAK-toekenning vir Christelike musiek. Van der Watt is projekbestuurder en Louw die himnologiese redakteur van “Sing praises all you people” – ‘n unieke liedboek in etlike Suid-Afrikaanse tale vir saamsing deur gelowiges van die NG Kerkfamilie en wyer. Dit is gesamentlik uitgegee deur Christelike Lektuurfonds en Bybel-Media. Die toekenning van R10 000 word deur Van der Watt en Louw gedeel.

3) JAAP DURAND-DENISE ACKERMANN-TOEKENNING VIR EENHEID, VERSOENING EN GEREGTIGHEID

Hierdie toekenning word vanjaar die eerste keer gegee. Dit word toegeken aan prof Piet Meiring, emeritus-professor in Sendingwetenskap aan die Universiteit van Pretoria, gewese lid van die Waarheids-en-Versoeningskommissie, voorheen moderator van die Oostelike Sinode en ekumeniese amptenaar van die Algemene Sinode van die NG Kerk, skrywer van etlike boeke wat eenheid, versoening en geregtigheid bevorder, en inisieerdeer van die destydse Jaar van Hoop van die NG Kerk. Die toekenning bestaan uit R10 000.

4) Die CLF-ELISE TEMPLEHOFF-TOEKENNING VIR OMGEWINGSBEWARING

Hierdie toekenning, geborg deur die Christelike Lektuurfonds (CLF), word vanjaar die eerste keer gegee. Dit word toegeken aan dr Ernst Conradie wat met etlike gesaghebbende publikasies die ekologiese krisis waarin ons verkeer vanuit Christelik-teologiese hoek onder die kerklike aandag gebring het. Conradie, verbonde aan die Universiteit van Wes-Kaapland, het die Andrew Murrayprys vir teologiese publikasies in Afrikaans reeds twee keer gewen. Hierdie toekenning bestaan uit R10 000.

Die oorhandigingsfunksie van die pryse en toekennings wat gewoonlik in Mei plaasvind – die geboortemaand van Andrew Murray – sal, vanweë die corona-pandemie, nie vanjaar gebeur nie. Die formele oorhandiging van die 2020-pryse en -toekennings sal aanstaande jaar in Mei saamval met daardie jaar se oorhandigings. Die geldpryse sal reeds vanjaar aan die betrokkenes besorg word.

FRITS GAUM
Voorsitter: Andrew Murray-prysfonds
083 4325 834

April 2020